Zoek in de site...

De organisatie van de colleges

Op maandag gedurende de hele dag en op vrijdagmiddag vindt het onderwijs op de Radboud Docenten Academie plaats en op de overige dagen loop je stage. Het is belangrijk dat je een goede planning maakt, omdat met name de stageactiviteiten voor elke student op andere tijdstippen plaatsvinden. Zorg voor een goede afstemming van je planning met je werkplekbegeleider. Voor de stage geldt dat de dinsdag en de donderdag vaak de dagen zijn waarop veel docenten op de stageschool aanwezig zijn.

Het onderwijs op de Radboud Docenten Academie op maandag wordt gegeven in vier blokken:

Blok 1: 08:30u-10:15u
Blok 2: 10:30u-12:15u
Blok 3: 13:30u-15:15u
Blok 4: 15:30u-17:15u

Het onderwijs op de docentenacademie op vrijdagmiddag wordt gegeven in twee blokken:

Blok 3: 13:30u-15:15u
Blok 4: 15:30u-17:15u

Tijdens de colleges Vakdidactiek zit je in de regel alleen met de medestudenten uit je eigen schoolvak samen in een groep. Sommige vakdidactische colleges hebben een overkoepelend thema waarbij groepen van verschillende verwante schoolvakken samen zitten.

De colleges van Algemene Didactiek vinden plaats in groepen van 20 tot 30 studenten.

De colleges in de onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling worden meestal in kleinere groepen gegeven.

Bij werkcolleges zit je in groepen tot 30 studenten bij elkaar uit verwante schoolvakken.

Een hoorcollege wordt gevolgd door studenten van verschillende schoolvakken tegelijk.

Voor sommige colleges wordt het onderwijs georganiseerd voor de Educatieve Master en de Educatieve Minor gezamenlijk.