Zoek in de site...

Onderwijslijn Algemene Didactiek

In de onderwijslijn ‘Algemene Didactiek’ maak je kennis met didactische uitgangspunten en inzichten die de individuele schoolvakken overstijgen. Het programma is opgebouwd vanuit een drietal thema's:

  1. Interactie en klassenmanagement: hoe ga ik om met mijn leerlingen?
  2. Leren en instructie: hoe zorg ik ervoor dat leerlingen leren?
  3. De leerling: wie is die leerling die voor me zit?

Een cursusbeschrijving van de collegereeks 'Algemene Didactiek' vind je via het cursusoverzicht.