Zoek in de site...

Overzicht van de stage

De stage is een belangrijk onderdeel van de Educatieve Minor. De stage vindt plaats in het gehele eerste semester. Alle informatie over de stage vind je in de stagewijzer die je aan het begin van de opleiding krijgt uitgereikt.

Educatieve minor 2018-2019
Lengte Ca. 20 weken
Periode 1 + 2: Begin september 2018 tot 31 januari 2019
Beoordelingsmoment Stage a: 26 oktober 2018
Stage b: 24 januari 2019
Aantal dagen pw Maximaal 3 dagen
Beschikbaarheid Voor de stage is de student maximaal 20 klokuren per week beschikbaar.
Stagedagen: Dinsdag, woensdag, donderdag
Stagetype Begeleid + zelfstandig
Hoofddoel Onder begeleiding functioneren als docent. Zowel lesgevende als niet-lesgevende activiteiten (excursies, open dag, sectie- en/of teamvergadering, studiedagen, etc.)
Aantal lessen/Onderwijsactiviteiten Ca. 6 lessen (van 50 minuten) per week (opbouwend). Hoofdzakelijk in de onderbouw, met bij voorkeur spreiding in jaarlagen en niveau (vmbo-t, havo, vwo).
In totaal ongeveer 50 lessen (van 50 minuten) per student bij een duo; Ongeveer 60 lessen (van 50 minuten) bij een individuele student.
Groepsgrootte 1 of 2
Werkplekbegeleider Tweedegraads vakdocent
Begeleidingstijd stage 40 uur per student bij een duo, 60 uur bij een individuele student. Hieronder vallen ook bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders en begeleiding vanuit opleidingsteam.
Instituutsbegeleider Opleider Radboud Docenten Academie.
Contactmomenten werkplekbegeleider met opleider Docentenacademie Bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, bij de start van de stage, telefonisch en via mail, bij de tussenevaluatie en bij de beoordeling van de stage.
Lesbezoek opleider Eenmaal gedurende de stage, eventueel vaker op verzoek van de werkplekbegeleider of de student.
Begrippenlijst
Instituutsopleider Een opleider die vanuit de lerarenopleiding op een school de stage begeleidt.
Schoolopleider Een docent/medewerker van een school die vanuit algemeen perspectief de stage begeleidt.
Werkplekbegeleider De vakdocent op een school die de stage begeleidt.