Zoek in de site...

Extra gelegenheid

Voor alle programmaonderdelen zijn twee tentamengelegenheden (eerste gelegenheid en herkansing). We raden je met klem aan om van de eerste tentamengelegenheid gebruik te maken. Indien je enkel gebruikmaakt van de tweede tentamengelegenheid, is dit ook je enige gelegenheid. In uitzonderlijke gevallen kan de examencommissie je toestemming geven tot het afleggen van een extra gelegenheid.

Raadpleeg voor meer informatie de Onderwijs en Examenregeling (OER).

Dien nu een aanvraag in bij de examencommissie

Dien een aanvraag tot extra gelegenheid in bij Filosofie.

Dien een aanvraag tot extra gelegenheid in bij Theologie/Religiewetenschappen.