Zoek in de site...

Vrijstelling cursus

Vrijstellingen voor één of meerdere cursussen zijn mogelijk wanneer je elders in het hoger onderwijs een onderdeel hebt voltooid dat qua inhoud, niveau en studielast overeenkomt met dat van een of meerdere cursussen van je opleiding aan de Radboud Universiteit. Aanvragen voor vrijstelling kunnen pas in behandeling worden genomen wanneer je bent ingeschreven aan de RU én voor één van onze opleidingen.

Raadpleeg voor meer informatie de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Dien nu een aanvraag in bij de examencommissie

Dien een vrijstellingsverzoek in bij Filosofie.

Dien een vrijstellingsverzoek in bij Theologie/Religiewetenschappen.