Zoek in de site...

Wijzigen van onderwijsprogramma

Indien je cursussen van je reguliere programma (niet Master) wilt vervangen door andere cursussen, dan kun je hiertoe een onderbouwd verzoek indienen bij de examencommissie.

Raadpleeg voor meer informatie de Onderwijs en Examenregeling (OER).

Deze aanvraagformulieren zijn niet bedoeld voor goedkeuring/wijziging van het masterprogramma.

Dien nu een aanvraag in bij de examencommissie

Dien een verzoek in tot het wijzigen van je programma Filosofie.

Dien een verzoek in tot het wijzigen van je programma Theologie/Religiewetenschappen.