Zoek in de site...

Invulling vrije minor

Een vrije minor is een minor die je zelf samenstelt uit cursussen binnen en/of buiten de faculteit. De vrije minor kun je ook invullen door een periode studeren in het buitenland.
Een vrije minor moet worden goedgekeurd door de examencommissie van de bacheloropleiding waarin je gaat afstuderen. Bij de samenstelling van je vrije minor moet je in ieder geval rekening houden met de regels met betrekking tot minoren.

Meer informatie met betrekking tot de formele regels vind je in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER). Meer informatie over minoren vind je in de minorgids.

Dien nu een aanvraag in bij de examencommissie.

Dien een verzoek in voor een vrije minor binnen je opleiding Filosofie.

Dien een verzoek in voor een vrije minor binnen je opleiding Theologie of Religiewetenschappen.