Zoek in de site...

Voorwaardelijk volgen masteronderwijs

Je mag masteronderwijs volgen, maar je mag pas tentamens afleggen voor mastercursussen als je je bachelor hebt afgerond en ingeschreven staat in de master óf als je in je bachelor nog 20 EC of minder moet behalen. Bij deze laatste regeling gelden 4 extra bepalingen:

  1. Je moet je bachelorwerkstuk hebben afgerond. Met andere woorden: de bachelorscriptie mag geen onderdeel zijn van de 20 EC die je nog moet afronden in de bachelor.
  2. De 20 EC die je nog moet behalen, moet je vanaf je moment van je aanvraag binnen één semester afronden.
  3. Voordat je aan voorwaarde 1 en 2 hebt voldaan, mag je noch aan de masterstage, noch met de masterscriptie beginnen.
  4. Voordat je aan voorwaarde 1 en 2 hebt voldaan, mag je geen tentamens afleggen in de master. Met andere woorden: je mag wel colleges volgen, maar geen tentamen afleggen.

Raadpleeg voor meer informatie de Onderwijs en Examenregeling (OER).

Dien een verzoek in voor het voorwaardelijk volgen van masteronderwijs Filosofie

Dien een verzoek in voor het voorwaardelijk volgen van masteronderwijs Theologie / Religiewetenschappen