Zoek in de site...

Masterdiploma

Je kunt je diploma digitaal aanvragen bij de studentenadministratie zodra al je resultaten in Osiris geregistreerd zijn. De examencommissie beoordeelt of aan alle eisen is voldaan om te kunnen afstuderen. Onderstaand vind je het aanvraagformulier.

Scriptierepository

De Radboud Universiteit heeft een scriptierepository opgezet waarin alle scripties worden opgenomen en toegankelijk worden gemaakt voor derden. Je kunt in het aanvraagformulier aangeven of je akkoord bent met openbaarmaking van je scriptie. Zo ja, vul dan ook het toestemmingsformulier (docx, 61 kB) in en voeg dit als PDF-bestand bij je aanvraag. We zijn verplicht alle scripties te archiveren en beschikbaar te maken voor o.a. visitatiecommissies. Ook hiervoor gebruiken we de scriptierepository. Je scriptie zal dus altijd worden opgenomen in de scriptierepository, maar jij bepaalt of je scriptie ook door iedereen te raadplegen is.

Aanvraagformulier masterdiploma

Met dit formulier kun je je afstuderen aanvragen bij de studentenadministratie. Bij het aanvraagformulier voeg je een ingevuld (ingescand) toestemmingsformulier tot opname en beschikbaarstelling van je scriptie in de Radboud Scriptierepository Let op: sla dit document eerst op, je kunt deze tijdens de aanvraag niet downloaden.

Hebben je begeleiders hun beoordelingsformulieren verstuurd naar de studentenadministratie? Dit is nodig om je afstuderen in orde te kunnen maken. Het is niet nodig een papieren versie van je scriptie in te leveren bij de studentenadministratie.

Aanvraagformulier masterdiploma

Na indiening van het formulier ontvang je een ontvangstbevestiging van je afstudeeraanvraag. Heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op met het de studentenadministratie om te controleren of je aanvraag is binnengekomen.

Examendatum

Je examendatum wordt bepaald door de datum van je laatst behaalde resultaat. Let op, je moet je aanvraag voor het afstuderen dan ook in diezelfde maand ingediend hebben.

Certificaat Bestuurs- en medezeggenschapswerk

Informatie over het aanvragen van een certificaat voor bestuurs- en medezeggenschapswerk.

Evaluatie van je masterprogramma

Na de afstudeeraanvraag wordt je gevraagd een evaluatie in te vullen over je programma. De opleiding stelt het zeer op prijs als je de tijd neemt deze in te vullen.

Diploma-uitreikingen

Doorgaans vindt vijfmaal per jaar een uitreiking plaats. De data worden gepubliceerd in de facultaire agenda en kunnen worden opgevraagd bij de studentenadministratie.

Om deel te nemen aan een uitreiking dienen je afstudeeraanvraag én alle behaalde resultaten minimaal zes weken van tevoren bij de studentenadministratie bekend te zijn. Van Diploma Services ontvang je uiterlijk 7 dagen van tevoren een uitnodiging met alle informatie over de uitreiking. Heb je deze dan nog niet ontvangen, neem dan contact op met de studentenadministratie. Wil je geen gebruik maken van de uitreiking, dan kun je dit in het aanvraagformulier aangeven. Je kunt dan, na bericht van Diploma Services, je diploma afhalen bij de centrale studentenbalie aan de Houtlaan 4.