Zoek in de site...

Filosofie: Bachelor

De opleiding omvat drie jaar van elk 60 EC. Het eerste jaar heeft een oriënterende, verwijzende en selecterende functie en is van inleidend niveau. Het tweede jaar is van verdiepend niveau, waarbij in de verplichte filosofische cursussen bijzondere aandacht wordt besteed aan het lezen en bestuderen van filosofische teksten. Het derde jaar is van gevorderd niveau en vormt de afsluiting van de bacheloropleiding.

Programma B1

Programma B2

Programma B3

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Overzicht cursussen

Core Curriculum