Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Indeling van de opleiding

De opleiding omvat drie jaar van elk 60 EC: de propedeuse, het tweede en het derde bachelorjaar. Het eerste jaar heeft een oriënterende, verwijzende en selecterende functie en is van inleidend niveau. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Historische cursussen (16 EC)
  • Systematische cursussen (32 EC)
  • Vaardigheden cursussen (12 EC)

Het tweede jaar is van verdiepend niveau, waarbij we in de verplichte filosofische cursussen bijzondere aandacht besteden aan het lezen en bestuderen van filosofische teksten. In het onderdeel Project komt de actuele filosofiebeoefening aan bod. Daarnaast is er een vrije ruimte die je kunt invullen met zowel filosofische als niet-filosofische minoren. Het tweede jaar bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Filosofische cursussen (35 EC)
  • Project (10 EC)
  • Minorruimte (15 EC)*

* Studenten die vóór 2017-2018 begonnen zijn aan hun opleiding, mogen naast het Core Curriculum 3 minoren van elk 15 EC kiezen (een extra minor in het 2e semester van het 2e jaar), maar worden geadviseerd het aangepaste programma te volgen.

Het derde jaar is van gevorderd niveau en vormt de afsluiting van de bacheloropleiding. In het opleidingsprogramma heb je veel keuzevrijheid waardoor je je eigen accenten kunt leggen. Je sluit het jaar af met het bachelorwerkstuk. Het programma van het derde jaar ziet er als volgt uit:

  • Filosofische cursussen (20 EC)
  • Minoren (30 EC)
  • Bachelorwerkstuk (10 EC)
  • Optioneel: buitenlandverblijf (1e semester)