Zoek in de site...

Programma B3

Het derde bachelorjaar biedt onderwijs op gevorderd niveau. We veronderstellen dat je over voldoende algemene kennis van de filosofie, de belangrijkste teksten uit de geschiedenis van de filosofie en schriftelijke en mondelinge vaardigheden beschikt om actief deel te kunnen nemen aan het opleidingsprogramma.

Elk van de vier kernleerstoelen aan de faculteit biedt in het derde bachelorjaar twee thematische cursussen aan, waarin ofwel een filosofisch vraagstuk ofwel een auteur wordt behandeld. Dit zijn cursussen op gevorderd niveau die je voorbereiden op de verschillende masterspecialisaties. Er wordt van je verwacht dat je actief deelneemt aan deze cursussen, in de vorm van referaten, papers en bijdragen aan besprekingen of discussies.

Je kunt het derde bachelorjaar op twee manieren indelen. Om de keuzevrijheid wat betreft minoren zo groot mogelijk te houden, kun je zowel de cursus Bachelorwerkstuk als de eerste cursus van het Core Curriculum in beide semesters volgen. Hierdoor kun je in je studie gemakkelijker een eventueel buitenlands studieverblijf inpassen. Deze plan je in principe in het eerste semester van het derde jaar, waarbij je dan de eerste cursus van het Core Curriculum en de cursus Bachelorwerkstuk in het tweede semester volgt.

Semester Cursus Cursuscode EC
Semester 1 of 2 Core curriculum cursus 1: Filosofie als tijdsdiagnose en cultuurkritiek FTR-FICC100-2 5
Semester 1 Core curriculum cursus 2: Keuzecursus 5
Optioneel: buitenland-verblijf
Semester 2 Core curriculum cursus 3: Geestesweten-
schappen en
samenleving*
LET-CC300 en FTR-CC300 5
Keuze van 20 EC uit bachelorseminars:
Semester 1 History of Philosophy 1 FTR-FIBA310 5
Philosophy of Emotion FTR-FIBA312 5
Filosofische antropologie FTR-FIBA313 5
Ethiek FTR-FIBA307 5
Semester 2 Sociale en politieke wijsbegeerte FTR-FIBA308 5
Metafysica FTR-FIBA311 5
Geschiedenis van de filosofie 2 FTR-FIBA302 5
Taalfilosofie FTR-FIBA305 5
Semester 1 of 2 Minor 15
Semester 1 of 2

Bachelorwerkstuk
semester 1
semester 2

FTR-FIBA309

Zie ook de handleiding

10
Totaal 60

* De eerste paar bijeenkomsten volg je samen met Letterenstudenten (LET-CC300), de rest van de cursus volg je met studenten FFTR (FTR-CC300).