Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste jaar is inleidend van aard. Je maakt kennis met de vijf wereldreligies (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme) en nieuwe religieuze bewegingen. Door het bestuderen en onderzoeken van actuele religieuze fenomenen en ontwikkelingen doe je tegelijkertijd academische lees-, schrijf- en presentatievaardigheden op. Je leert ook eerste wetenschapsfilosofische en methodische stappen voor eigen onderzoek. Daarnaast verdiep je je in de vergelijkende religiewetenschappen en de pluriformiteit van de methodische benaderingen, theorieën, handelingsvelden en disciplines. Een inleiding in de antropologie van de religie, de godsdienstsociologie en de theorieën van religie geven invulling hieraan.

Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 en 2 1 t/m 4 Tutoraat* FTR-RTBA100 0
Semester 1 1 Instructie-
college
FTR-FTR100 0
1 Judaism FTR-RSBA103 5
1 Inleiding religieweten-
schappen
FTR-RSBA102 5
1 en 2 Islam FTR-RSBA111 5
1 en 2 Academische Vaardigheden FTR-RTBA101 5
2 Christendom FTR-RSBA104 5
2 Hindoeïsme FTR-RSBA105 5
Semester 2 3 Buddhism FTR-RSBA107 5
3 Rituele Studies** FTR-RSBA100 5
3 Anthropology of Religion FTR-RSBA206 5
4 Theories of Religion FTR-RSBA101 5
3 en 4 Nieuwe religieuze bewegingen FTR-RSBA108 5
3 en 4 Methoden en technieken 1 FTR-RTBA102 5
Totaal 60 EC

* Als voltijd propedeusestudent ben je verplicht om deel te nemen aan de tutorgroepen.

** Studenten gestart in 2017-2018 volgen het vak Sociology of Religion in het B1.