Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste jaar is inleidend van aard en biedt je een panorama van de theologie. Inhoudelijk begint het eerste jaar Theologie met de cursus Fundamentele theologie, de taalvaardigheidscursus Hebreeuws en de cursus Academische vaardigheden. Daarnaast maak je kennis met belangrijke vragen, begrippen en thema's uit de literaire, historische, systematische en praktische theologie in de cursussen: Exegese Oude en Nieuwe TestamentGeschiedenis van kerk en theologiePatristiekTheologische ethiekDogmatiek en Pastoraaltheologie. In de cursus Hedendaags christendom krijg je een informatief overzicht van de verschillende, actuele stromingen en praktijken van het christelijk geloof. Je maakt kennis met verschillende methodische onderzoeksbenaderingen in de cursus Methoden en technieken I. Ten slotte leer je in de cursus Exegese Oude Testament, die voortbouwt op de cursussen Hebreeuws en Exegese Oude Testament en Nieuwe Testament, om narratieve Bijbelteksten te bestuderen.

Semester Cursus Cursuscode Studielast
(aantal EC)
Semester 1 en 2 Tutoraat* FTR-RTBA100 0
Periode 1 Instructie-college FTR-FTR100 0
Semester 1 Fundamental Theology FTR-THBA103 5
Geschiedenis van kerk en theologie I FTR-THBA107 5
Academische vaardigheden FTR-RTBA101 5
Hebrew FTR-THBA102 5
Exegesis of the Old and New Testament FTR-THBA101 5
Pastoraal-theologie I FTR-THBA109 5
Semester 2 Hedendaags christendom FTR-THBA100 5
Theologische ethiek I FTR-THBA108 5
Exegese Oude Testament FTR-THBA110 5
Methoden en technieken 1 FTR-RTBA102 5
Dogmatic Theology I FTR-THBA105 5
Patristiek FTR-THBA111 5
Totaal 60 EC

* Als voltijd eerstejaars student ben je verplicht om deel te nemen aan de tutorgroepen.