Zoek in de site...

Programma B2

In het tweede jaar volg je verdiepende cursussen. Na de inleidingen uit het eerste jaar komen nu in de literaire, historische en systematische theologie centrale thema's en methodes aan de orde. In de cursus Missiologie besteden we aandacht aan de actualiteit en de praktijk van het christendom wereldwijd. In de cursussen Liturgiewetenschap en de Inleiding Spiritualiteit verwerf je inzichten in de rituelen en spirituele stromingen van het Christendom. De taalcursus Grieks biedt je een eerste handreiking om de Nieuw-testamentische teksten in de grondtaal te lezen en te analyseren.

Daarnaast volg je twee cursussen van het Core Curriculum Geesteswetenschappen, en een minor naar keuze.

Semester Cursus Cursuscode Studielast
(aantal EC)
Semester 1 Core Curriculum 
cursus 1: Godsdienst-filosofie
FTR-RTCC100 5

Core Curriculum 
cursus 2: Keuzecursus

5
Dogmatic Theology II FTR-THBA207 5
Grieks FTR-THBA201 5
Geschiedenis van kerk en theologie II FTR-THBA202 5
Liturgieweten-schap FTR-THBA200 5
Semester 2 History of Philosophy FTR-THBA106

5

Publieke Theologie FTR-THBA208
Wereldgods-diensten FTR-THBA104
Inleiding spiritualiteit FTR-THBA206 5
Missiologie FTR-THBA205 5
Exegese van het Nieuwe Testament FTR-THBA203 5
Totaal 60 EC