Zoek in de site...

Programma B3

In het derde jaar volg je onderwijs op gevorderd niveau. De recente ontwikkelingen in de systematische en pastorale theologie komen aan de orde aan de hand van actuele thema's. Ook besteden we specifiek aandacht aan de historische en juridische ontwikkelingen binnen de kerk in de cursus Kerkelijk recht. Daarnaast volg je twee minoren naar keuze (zo kun je onder andere de educatieve minor volgen of kiezen voor een buitenlands studieverblijf) en de derde cursus van het Core Curriculum Geesteswetenschappen. Ten slotte schrijf je in dit laatste jaar van de bacheloropleiding het afsluitende eindwerkstuk, waarvoor je verplicht de cursus Werkplaats eindwerkstuk volgt.

Semester Cursus Cursuscode Studielast
(aantal EC)
Semester 1

Vrije keuze uit minoraanbod:
2 minoren /
educatieve minor / buitenland-verblijf

2 x 15 EC = 30 EC
Semester 2 Core Curriculum 
cursus 3: 
Geestesweten-schappen en samenleving
LET-CC300 en FTR-CC300 * 5
Theologische ethiek II FTR-THBA302 5
Pastoraal-theologie II FTR-THBA301 5
Kerkelijk recht FTR-THBA300 5
Schrijf je zowel in voor de werkplaats als voor het eindwerkstuk Werkplaats eindwerkstuk FTR-RTBA350-EPR/VGW/IST/ GCH/BJC/SYR 0
Schrijf je zowel in voor de werkplaats als voor het eindwerkstuk Bachelor eindwerkstuk

FTR-THBA350

Zie ook de handleiding

10
Totaal 60 EC

* Deze cursus bestaat uit twaalf werkcolleges en een aantal hoorcolleges. De hoorcolleges volg je samen met letterenstudenten (LET-CC300), de werkcolleges volg je met studenten van de Faculteit FTR (FTR-CC300).