Zoek in de site...

Core curriculum Geesteswetenschappen

Het Core Curriculum Geesteswetenschappen heeft een tweeledig doel:

  • Je krijgt inzicht in de geesteswetenschappelijke aard en oorsprong van je opleiding.
  • Je vergroot je inzicht in de waarde van de geesteswetenschappen in de huidige samenleving.

Als geesteswetenschapper vervul je een belangrijke maatschappelijke rol als cultuurdrager en cultuuroverdrager. Het Core Curriculum draagt bij tot de kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes die je in dat kader vormt en die uiteraard ook over de grenzen van je eigen (major-)vakgebied heen gaan. Het curriculum bestaat uit drie cursussen van elk 5 EC:

Core Curriculumcursus 1: Wijsgerige reflectie

In deze cursus verken je via filosofische reflectie de grenzen van het vakgebied van je eigen opleiding. Je ontwikkelt een principieel kritische en vragende houding, zowel ten aanzien van kennis als ten aanzien van je eigen leerproces.

Zie voor de beschrijving van deze cursus het cursusoverzicht van je opleiding, cursuscode FTR-RTCC100 Godsdienstfilosofie  of   FTR-FICC100-2 Filosofie als tijdsdiagnose en cultuurkritiek.

Core Curriculumcursus 2: Kennis en inzichten in de Geesteswetenschappen

Bij Core Curriculumcursus 2 (CC2) kun je uit een aanbod van negen cursussen kiezen, die in het eerste semester worden verzorgd. Bij sommige opleidingen is deze cursus in het tweede bachelorjaar geplaatst, bij andere in het derde. Dat betekent dat er zowel tweede- als derdejaarsstudenten aan deelnemen.
NB. wie een semester in het buitenland gaat studeren, kan de examencommissie toestemming vragen om CC2 te vervangen door een vergelijkbare cursus aan de gastuniversiteit.

De cursussen waaruit je kunt kiezen zijn:

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC) Verzorgende opleiding
1 en 2 Intellectuele geschiedenis van het christendom FTR-THCC200 5 Theologie
1 en 2 De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur LET-GLTCCC200 5 Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
1 Golden Ages LET-KGCC200 5 Kunst-geschiedenis
1 en 2 Van Homerus tot Houellebecq: Meesterwerken uit de Europese Letterkunde LET-ACWCC200 5 Algemene Cultuurweten-schappen
1 en 2 Gender, Identity, Diversity: Key Concepts and Debates LET-ACWCC200-ACS 5 Algemene Cultuurweten-schappen
1 en 2 The Silk Road FTR-RTCC200 5 Religieweten-schappen
1 en 2 Woorden en woordgebruik LET-TWCC200A 5 Taal en Cultuurstudies
1 en 2 De academicus voor de klas LET-LETCC200 5 Diverse afdelingen

Rooster CC2

Alle cursussen bestaan uit hoorcolleges die op de dinsdag van 15.45 tot 18.30 uur plaatsvinden. De toetsvorm is een schriftelijk tentamen.
  • Tentamen: dinsdag 16 januari 2018, 15.45 -18.30 uur;
  • Herkansing: dinsdag 27 maart 2018, 15.45 – 18.30 uur.

Let op: de cursus De academicus voor de klas vindt op een andere tijd plaats, namelijk op de donderdag van 15.45 tot 18.30 uur. Het tentamen en de herkansing vinden wel plaats op de voor de andere cursussen genoemde data/tijd.

Inschrijving
Voor een Core Curriculumcursus 2 van Letteren (code met LET), dien je je in te schrijven in de periode tussen 3 tot 10 juli. De deadlines voor inschrijving voor cursussen van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen vind je onder inschrijven voor een cursus of tentamen.

Core Curriculumcursus 3: Geesteswetenschappen en samenleving

Deze cursus bestaat uit twee delen en wordt jaarlijks verzorgd in het tweede semester. In het eerste deel van de cursus, De kritische academicus (derde periode), leer je na te denken over de maatschappelijke relevantie van de geesteswetenschappen in het algemeen en van je eigen opleiding in het bijzonder. In het tweede deel van de cursus, De academicus op de werkvloer (vierde periode), richten we ons op loopbaanoriëntatie. Zie voor de beschrijving van deze cursus het cursusoverzicht, cursuscode FTR-CC300.