Zoek in de site...

Filosofie: verkorte bachelor

De verkorte bacheloropleiding Filosofie bestaat uit twee jaar van elk 60 EC. Je stroomt op B2-niveau in, in het eerste (post-propedeutische) jaar van de bacheloropleiding en volgt een speciaal aanbod van verplichte systematisch-filosofische en historisch-filosofische cursussen op zowel inleidend als verdiepend niveau. Daarna sluit je aan bij het aanbod van het derde jaar van de reguliere bacheloropleiding. Met het tweede (post-propedeutische) jaar sluit je de opleiding af.

Verkorte bachelor op hoofdlijnen

Overzicht cursussen