Zoek in de site...

Programma jaar 1

Jaar 1

Je kunt de verkorte bachelor van 120 EC volgen wanneer je al in het bezit bent van een wo-propedeuse en/of hbo-diploma.

Het eerste jaar is van B2-niveau (zowel inleidend als verdiepend) en biedt je een brede inleiding in de belangrijkste gebieden van de filosofie. Het studiejaar bestaat uit twaalf verplichte cursussen die corresponderen met de leeropdrachten die je binnen de opleiding Filosofie uitvoert. Ze omvatten de geschiedenis van de filosofie en de centraal geachte vakgebieden van de systematische filosofie. Daarnaast volg je een verplichte schrijfvaardigheidstraining als onderdeel van de cursussen Geschiedenis van de moderne filosofie en Geschiedenis van de hedendaagse filosofie.

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 Geschiedenis van de Antieke Filosofie FTR-FIBAV201 5
Geschiedenis van de Moderne Filosofie FTR-FIBAV203 5
Cognitiefilosofie FTR-FIBAV210 5
Kenleer en wetenschapsleer FTR-FIBAV206 5
Logica FTR-FIBAV208 5
Ethiek FTR-FIBAV211 5
Semester 2 Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie FTR-FIBAV202 5
Geschiedenis van de hedendaagse filosofie FTR-FIBAV204 5
Metafysica FTR-FIBAV205 5
Filosofische antropologie FTR-FIBAV207 5
Taalfilosofie FTR-FIBAV209 5
Sociale en politieke filosofie FTR-FIBAV212 5
Totaal 60 EC