Zoek in de site...

Programma jaar 1 verkorte bachelor

Je kunt de verkorte bachelor van 120 EC volgen wanneer je al in het bezit bent van een wo-propedeuse en/of hbo-diploma. Het programma bestaat voor 90 EC uit majorcursussen en voor 30 EC uit minorcursussen. Je kunt zelf kiezen hoe en waar je de minoren wilt invullen - bijvoorbeeld met cursussen uit een tweede studie.

Het eerste jaar van de verkorte bachelor omvat de inleidende cursussen van de literaire, historische, systematische en pastorale theologie. Je volgt ook twee vakken uit de praktische theologie die verdiepend van aard zijn door liturgische en existentiële vraagstukken centraal te stellen. Daarnaast krijg je een inleiding in het kerkelijk recht en in de geschiedenis van de filosofie en oefen je je Hebreeuwse taalvaardigheid.

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 Fundamental Theology FTR-THBA103 5
Geschiedenis van kerk en theologie I FTR-THBA107 5
Hebrew FTR-THBA102 5
Exegesis of the Old and New Testament FTR-THBA101 5
Liturgieweten-schap FTR-THBA200 5
Pastoraal-theologie I FTR-THBA109 5
Semester 2 Kerkelijk recht FTR-THBA300 5
History of philosophy FTR-THBA106 5
Exegese Oude Testament FTR-THBA110 5
Theologische ethiek I FTR-THBA108 5
Pastoraal-theologie II FTR-THBA301 5
Dogmatic Theology I FTR-THBA105 5
Totaal 60

Vrijstelling talenonderwijs

Een basispakket Hebreeuws en Grieks maakt deel uit van het reguliere onderwijsprogramma in de bachelor. Als je Grieks en Latijn in je vwo-eindexamenpakket had dan kun je voor (een aantal) van deze programmaonderdelen vrijstellingen krijgen. Dien hiervoor een aanvraag in bij de examencommissie. Het verplichte talenpakket bestaat uit een cursus Hebreeuws van 5 EC in het eerste jaar en een cursus Grieks van 5 EC in het tweede jaar.