Zoek in de site...

Master Filosofie (120EC) - Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

De tweejarige masteropleiding Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied (120 EC) kent acht mogelijke afstudeerspecialisaties. Het eerste jaar van de opleiding is inleidend en verdiepend op het terrein van de filosofie in het algemeen en op het terrein van de geschiedenis van de filosofie en de wetenschapsfilosofie (in relatie tot de vakwetenschappen) in het bijzonder. Het tweede jaar is specialistischer van aard, waarbij de filosofische reflectie op je eigen wetenschapsgebied centraal staat. In dit jaar heb je de mogelijkheid om een stage te volgen. De opleiding rond je af met een grote scriptie (20 EC). Het tweede jaar omvat 60 EC en bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor je aan de masteropleiding begint, dien je je programma te bespreken met de coördinator van de specialisatie en goedkeuring voor je programma aan te vragen.

Overzicht cursussen

Master Filosofie 120 EC op hoofdlijnen