Zoek in de site...

Cursussen jaar 2

Het tweede jaar is specialistischer van aard, waarbij de wijsgerige reflectie op je eigen wetenschapsgebied centraal staat. In dit jaar heb je de mogelijkheid om een stage te volgen. Je rond de opleiding af met een grote scriptie (20 EC). Het tweede jaar omvat 60 EC en bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursus Studielast (aantal EC)
Filosofische masterseminars op het terrein van je afstudeerspecialisatie
(waaronder als keuzemogelijkheid het seminar Toegepaste ethiek)
16
Twee filosofische masterseminars uit de zes filosofische disciplines van het eerste jaar en uit het cursusaanbod op het gebied van de geschiedenis van de filosofie, of optioneel: een stage 20 (2x10)
Beroepsoriëntatie 4
Optioneel buitenlandverblijf
Masterscriptie 20
Totaal 60

Cursussen afstudeerspecialisatie

Je volgt voor 16 EC masterseminars op het terrein van je afstudeerspecialisatie (waaronder als keuzemogelijkheid het seminar Toegepaste ethiek).

Afstudeer-
specialisatie
Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Filosofie van de rechts-
wetenschap
1 Philosophy of International Law JUR-4SYSRF 7
2 Key concepts in the Philosophy of Law JUR-4KEYPHILO 7
2 Rechtsfilosofie klassiek thema JUR-4REFI 7
Filosofie van de geschiedenis 1 en 2 Filosofie van de geschiedenis LET-GESB3201 10
Filosofie van de gedrags-
wetenschappen
1 - periode 1 Belang van het kind: rechten en behoeften SOW-PWM180 4
1 - periode 2 The good life SOW-PWM160 4
2 Filosofie van de gedrags-wetenschappen SOW-PWM310 4
Filosofie van de politicologie 1 - periode 1 Power in Political Theory MAN-MPOL027A 6
1 Contemporary Debates in Political Theory MAN-MPOL028A 6
1 - periode 2 Urban Political Theory MAN-MPOL047 6
Filosofie van de bedrijfs-
wetenschappen
1 - periode 2 Bestuurlijke Ethiek MAN-MBK029 6
Filosofie van de godsdienst-
wetenschappen
1 Seminar Philosophy of Religion FTR-THMA108 10
Filosofie van de natuur- en levens-
wetenschappen
1 - periode 1 Evolution and the Mind NWI-FFIL202A 3
1 - periode 2 Environmental Ethics NWI-FFIL209B 3
1 - periode 2 Science and Metaphysics NWI-FFIL214 3
1 - periode 2 Philosophy and Ethics in Microbiology NWI-FFIL302 3
2 - periode 3 The transformative role of physics in the current scientific revolution NWI-FFIL211B 3
2 - periode 3 Upgrading the Human? Ethical and Philosophical Aspects of Human Enhancement NWI-FFIL215 3
2 - periode 3 Science & Literature (Philosophy 2) NWI-FFIL205A 3
2 - periode 4 Bioethics for Lifescientists NWI-FFIL203B 3
Keuze-
mogelijkheid
1 Toegepaste ethiek FTR-FIMA023 10

Cursussen filosofie algemeen

Je volgt twee filosofische masterseminars uit de zes filosofische disciplines van het eerste jaar en uit het cursusaanbod op het gebied van de geschiedenis van de filosofie. Ook heb je de mogelijkheid om een stage te volgen.

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 Continentale Filosofie 1 - Master FTR-FIMA016 10
2 Continentale Filosofie 2 - Master FTR-FIMA017 10
1 Praktische Filosofie 1 - Master FTR-FIMA019 10
2 Praktische Filosofie 2 - Master FTR-FIMA018 10
1 Analytische Filosofie 1 - Master FTR-FIMA020 10
2 Analytische Filosofie 2 - Master FTR-FIMA021 10
1 Philosophy and Science 1 - Master FTR-FIME010-A 10
2 Philosophy and Science 2 - Master FTR-FIME010-B 10
1 of 2 Stage (optioneel) 10

Practicum beroepsoriëntatie

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 of 2 Module beroepsoriëntatie - Master FTR-FIMA15 4

Masterscriptie

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 of 2 Masterscriptie FTR-FIMA11 20