Zoek in de site...

Master Religiewetenschappen

De masteropleiding Religiewetenschappen sluit aan en bouwt voort op de bacheloropleiding Religiewetenschappen, waarin het bestuderen van de wereldreligies in het algemeen (specialisatie Religiestudies) en de islam in het bijzonder (specialisatie Islamstudies) centraal staat. In de masterspecialisaties wordt gefocused op het combineren en integreren van wetenschappelijke en beroepsmatige kennis.

Voor je aan de masteropleiding begint, dien je je programma te bespreken met de coördinator van de specialisatie en goedkeuring voor je programma aan te vragen.

Overzicht cursussen

Master Religiewetenschappen op hoofdlijnen