Zoek in de site...

Masterprogramma Religiewetenschappen op hoofdlijnen

De masteropleiding Religiewetenschappen sluit aan en bouwt voort op de bacheloropleiding Religiewetenschappen, waarin het bestuderen van de wereldreligies in het algemeen (specialisatie Religiestudies) en de islam in het bijzonder (specialisatie Islamstudies) centraal staat. In de bacheloropleiding werd je opgeleid tot een kritische religiewetenschapper die in staat is om wetenschappelijk en comparatief onderzoek te doen. In de masterspecialisaties focussen we ons nu op het combineren en integreren van wetenschappelijke en beroepsmatige kennis.

Specialisaties

De master Religiewetenschappen kent vier specialisaties, elk met een eigen onderwijsprogramma en focus. Twee daarvan zijn meer gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek (Religiestudies en Islamstudies) en de andere twee zijn meer beroepsgericht (Geestelijke Verzorging en Religie en Beleid), maar alle vier stellen je in staat om inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de beroepspraktijk. Met een masterdiploma Religiewetenschappen kwalificeer je je voor beroepen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek naar godsdiensten in Europa en het Midden-Oosten, en voor beroepen in de zorg- en beleidssector. Als je een onderwijsbevoegdheid wilt halen om docent Godsdienst en levensbeschouwing te worden, kun je na afronding van je master de bijbehorende educatieve masteropleiding volgen aan de Radboud Docenten Academie.

De vier specialisaties op een rij:

  • Religiestudies
  • Islamstudies
  • Geestelijke verzorging
  • Religie en beleid

De curricula van de vier specialisaties kennen drie onderdelen. Het studieprogramma van de onderzoeksgerichte specialisaties Religiestudies en Islamstudies bestaat uit:

  • een kerngedeelte van 30 EC;
  • een vrije ruimte van 10 EC;
  • de masterscriptie van 20 EC.

Binnen het kerngedeelte van de specialisatie Religiestudies kies je drie seminars uit het aanbod van de zes leerstoelen. Als je voor de specialisatie Islamstudies hebt gekozen volg je de twee seminars die door de leerstoel Islamstudies worden aangeboden, en kies je een derde seminar uit het aanbod van de andere vijf leerstoelen. De vrije ruimte kun je invullen met een onderzoeksstage, een vierde seminar of met cursussen uit de andere masterspecialisaties.

Het studieprogramma van de twee beroepsgerichte specialisaties is opgebouwd uit:

  • zes theorie- en vaardigheidsgerichte cursussen van elk 5 EC (30 EC);
  • een verplichte opdracht- of beroepsstage van 15 EC;
  • de masterscriptie (inclusief de cursus Werkplaats masterscriptie) van 15 EC.