Zoek in de site...

Randen van Europa, buitenlandminor

Betrokken opleiding: Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Minorcoördinator: Dr. Gert Borg
Toegankelijk voor: Max. 15 studenten FFTR
Ingangseisen: Bachelorstudenten FFTR
Periode: 3 en 4

Inhoud

Deze minor biedt je de unieke kans om een internationaal seminar bij te wonen. Je maakt kennis met sociaal-politieke en cultureel-religieuze wetenschap in de internationale context.

In een seminar werken we de volgende vragen programmatisch uit:

  1. Hoe verhouden – in de betreffende nationale visie – de cultureel religieuze kenmerken van Europa zich tot haar sociaal politieke kenmerken?
  2. Op welke wijze hangt deze visie samen met eigen, nationale of regionale opvattingen over rechtsstaat en democratie?
  3. Op welke wijze hangt deze visie samen met eigen, nationale of regionale opvattingen over "kerk" en religie?

De minor bestaat uit 3 delen:

  1. Een voorbereidend programma in Nijmegen.
  2. Het internationale seminar ter plaatse (Rabat & Istanbul - onder voorbehoud).
  3. Terugkoppeling in Nijmegen (werkstuk plus presentatie).

Aanmelden

Vooraanmelden kan door een mail te sturen naar g.borg@ftr.ru.nl. Daarnaast dien je je ook aan te melden in Osiris, voor zowel de minor als de cursus (tussen 1 en 20 december: de minorcode is: FTR MI – AL102-16, de cursuscode is FTR-FTRMI01). Meld je op tijd aan, want er kunnen maximaal 15 studenten aan de minor deelnemen

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 & 4 Randen van Europa FTR-FTRMI01 15