Zoek in de site...

Hoe kies je minoren

Het major-minorsysteem biedt een grote flexibiliteit en geeft je veel keuzemogelijkheden. Door het ruime aanbod aan minoren kun je een goed gestructureerde en tegelijk helder geprofileerde bacheloropleiding creëren. Je kunt alle minoren kiezen op voorwaarde dat je aan de eventuele voorkennis-/ingangseisen voldoet. Soms worden er voor een minor als geheel geen ingangseisen gehanteerd, maar wel voor één of meerdere cursussen uit die minor. In dat geval mag je alleen aan die cursussen deelnemen waarbij je voldoet aan de ingangseisen of waarvoor geen specifieke ingangseisen gelden.

Onderwijs dat je buiten de Faculteit der Letteren of de Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen volgt, behoort automatisch tot een vrije minor. Dien bij de examencommissie je verzoek in voor de vrije minor via een aanvraag 'Invulling vrije minor'. Onderwijs dat je volgt aan een buitenlandse universiteit kan ook deel uitmaken van een minor.

Het is van groot belang dat je je in een vroeg stadium van je studie, eigenlijk al in het eerste jaar of aan het begin van het tweede jaar, goed oriënteert op de keuze van minoren. Bij je keuze spelen een aantal vragen een rol, bijvoorbeeld:

  • Wil je je specialiseren in een bepaalde richting, en zo ja, welke?
  • Wil je je academische kennis en vaardigheden verbreden, en zo ja, in welke richting?
  • Wil je een buitenlandverblijf inpassen in je opleiding?
  • Wil je de educatieve minor (Godsdienst/Levensbeschouwing) doen?
  • Wil je instromen in een andere master dan de doorstroommaster?

Afhankelijk van je antwoord op bovenstaande vragen, zul je een bepaalde soort minor kiezen.