Zoek in de site...

Plaats van minoren in de bachelor

Alle bacheloropleidingen van de FFTR zijn op dezelfde manier opgebouwd en omvatten 180 EC (60 per jaar). Naast de major van 120 EC volg je in een reguliere bacheloropleiding drie minoren van elk 15 EC. Twee van de drie minoren kun je zelf kiezen, de minor Core Curriculum Geesteswetenschappen is verplicht.
(De aangepaste verdeling van de major- en minorruimte is nog onder voorbehoud van goedkeuring in de FGV begin juli)

Als je de verkorte bacheloropleiding volgt, dan kies je in je tweede jaar twee minoren van elk 15 EC. De minor Core Curriculum Geesteswetenschappen is dan niet verplicht. De plaats van de minoren is per opleiding verschillend, en soms afhankelijk van je eigen programmakeuzes.

Filosofie bachelor
(vanaf studiejaar 2017-2018)*

1e semester

2e semester
Bachelor 1 Major (30 EC) Major (30 EC)
Bachelor 2 Major (30 EC) Major (15 EC)*
Minor (15 EC)
Bachelor 3**

Major (20 EC)
Core Curriculum 1 & 2 (10 EC)

Major (10 EC)
Minor (15 EC)
Core Curriculum 3 (5 EC)

* Studenten die vóór 2017-2018 begonnen zijn aan hun opleiding, mogen naast het Core Curriculum 3 minoren van elk 15 EC kiezen (een extra minor in het 2e semester van het 2e jaar), maar worden geadviseerd het aangepaste programma te volgen.
**Afhankelijk van je keuze van majorcursussen kan de plaats van minoren in B3 afwijken.

Filosofie verkorte bachelor
1e semester 2e semester
Bachelor 1

(niet-wijsgerige vooropleiding)

(niet-wijsgerige vooropleiding)
Bachelor 2 Major (30 EC) Major (30 EC)
Bachelor 3*

Major (15 EC)
Minor (15 EC)

Major (15 EC)
Minor (15 EC)

*Afhankelijk van de keuze van majorcursussen kan de plaats van minoren in B3 afwijken.

Theologie bachelor
(vanaf studiejaar 2017-2018)*

1e semester

2e semester
Bachelor 1 Major (30 EC) Major (30 EC)
Bachelor 2

Major (20 EC)
Core Curriculum 1 & 2 (10 EC)

Major (30 EC)*

Bachelor 3 Minor (30 EC)

Major (25 EC)
Core Curriculum 3 ( 5 EC)

* Studenten die vóór 2017-2018 begonnen zijn aan hun opleiding, mogen naast het Core Curriculum 3 minoren van elk 15 EC kiezen (een extra minor in het 2e semester van het 2e jaar).

Theologie verkorte bachelor
1e semester 2e semester
Bachelor 1

(niet-theologische vooropleiding)

(niet-theologische vooropleiding)
Bachelor 2 Major (30 EC) Major (30 EC)
Bachelor 3* Major (15 EC)
Minor (15 EC)

Major (15 EC)
Minor (15 EC)

*Afhankelijk van de keuze van majorcursussen kan de plaats van minoren in B3 afwijken.

Religiewetenschappen bachelor, specialisatie Religiestudies
(vanaf studiejaar 2017-2018)*
1e semester 2e semester
Bachelor 1 Major (30 EC) Major (30 EC)
Bachelor 2 Major (20 EC)
Core Curriclum 1 & 2 (10 EC)
Major (30 EC)*
Bachelor 3 Minor (30 EC)

Major (25 EC)
Core Curriculum 3 (5 EC)

* Studenten die vóór 2017-2018 begonnen zijn aan hun opleiding, mogen naast het Core Curriculum 3 minoren van elk 15 EC kiezen (een extra minor in het 2e semester van het 2e jaar).

Religiewetenschappen verkorte bachelor, specialisatie Religiestudies
1e semester 2e semester
Bachelor 1 (niet-religiewetenschappelijke vooropleiding) (niet-religiewetenschappelijke vooropleiding)
Bachelor 2

Major (30 EC)

Major (30 EC)
Bachelor 3*

Major (15 EC)
Minor (15 EC)

Major (15 EC)
Minor (15 EC)

* Afhankelijk van de keuze van majorcursussen kan de plaats van minoren in B3 afwijken.

Religiewetenschappen bachelor, specialisatie Islamstudies
(vanaf studiejaar 2017-2018)*
1e semester 2e semester
Bachelor 1

Major (30 EC)

Major (30 EC)
Bachelor 2 Major (30 EC)*

Major (15 EC)
Minor (15 EC)
Bachelor 3 Major (20 EC)
Core Curriculum 1 & 2 (10 EC)

Major (10 EC)
Minor (15 EC)
Core Curriculum 3 (5 EC)

* Studenten die vóór 2017-2018 begonnen zijn aan hun opleiding, mogen naast het Core Curriculum 3 minoren van elk 15 EC kiezen (een extra minor in het 2e semester van het 2e jaar).

De meeste minoren zijn geroosterd in één semester.

Vrijstelling voor minoren binnen verkorte bacheloropleidingen

Indien je een verkorte bacheloropleiding volgt, kun je desgewenst vrijstelling vragen voor een minor, op basis van cursussen uit je eerdere opleiding.