Zoek in de site...

Gebarentaal

Betrokken opleiding: Taalwetenschap
Minorcoördinator: O. Crasborn
Toegankelijk voor: Studenten FdL en FSW
Ingangseisen: Inleiding Taalwetenschap of vergelijkbaar. Neem bij twijfel contact op met de coördinator.
Periode: 1 en 2

Inhoud

De minor Gebarentaal vormt een eerste kennismaking met de taalkundige aspecten van gebarentalen: de natuurlijke talen die in dovengemeenschappen worden gebruikt. Na een inleidende cursus die zowel grammaticale als sociolinguïstische aspecten van gebarentalen omvat, wordt in een werkcollege een specifieke onderzoeksvraag op het gebied van gebarentaalgrammatica onderzocht op basis van corpusdata. Hierbij wordt expliciet gekeken naar de invloed van de modaliteit (het communicatiekanaal: visueel of auditief) op de taalkundige vorm van Nederlandse Gebarentaal. Parallel aan de taalkundige vakken wordt een taalcursus Nederlandse Gebarentaal gevolgd, gedoceerd door een dove moedertaalgebaarder.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 Inleiding gebarentaal LET-TWB231 5
1 en 2 Nederlandse Gebarentaal LET-TWB246 5
2 Modaliteitsspecifieke en universele aspecten van gebarentaalgrammatica LET-TWB247 5