Zoek in de site...

Gender in kunst, cultuur en geschiedenis

Betrokken opleidingen: Algemene Cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Genderstudies, Filosofie
Minorcoördinator: Mw. prof. dr. L. Plate (ACW)
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: geen
Periode: 1 en 2

Inhoud

De minor Gender in kunst, cultuur en geschiedenis biedt studenten de gelegenheid zich te verdiepen in de historische en culturele achtergronden van sekseverhoudingen en representaties van gender in literatuur, geschiedenis, kunst, en materiële cultuur. Studenten besteden aandacht aan de theoretische concepten sekse en gender en aan de invloed van klassieke teksten sinds de verlichting. Ze passen deze begrippen zelfstandig toe op concrete cases in de gekozen cursus. Studenten kunnen in grote lijnen de historisch gegroeide verhoudingen tussen mannen en vrouwen beschrijven en verklaren binnen specifieke culturele contexten; represen­taties in literaire en historische teksten, en materiële cultuur en kunst analyseren vanuit een genderperspectief; het huidige denken over multiculturaliteit en emanci­patie relateren aan de teksten van invloedrijke denkers en schrijvers sinds de ver­lichting; en de inzichten vanuit genderstudies in de letterenfaculteit verbinden met disciplines uit andere faculteiten.

De cursussen Extreme Makeover en Feminist Classics zijn verplicht (zie voor informatie over deze vakken de studiegidsen van de Faculteit Sociale wetenschappen (Extreme Makeover) en van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (Feminist Classics). Daarnaast maak je een keuze uit Gendergeschiedenis: Mannelijkheid en vrouwelijkheid in cultuur en maatschappij of Gender & de kunsten.

Periode Cursus Cursuscode Verplicht - keuze Studielast (aantal EC)
1 Extreme Makeover - Lichaamstransformaties, cultuur & het ideale zelf (v/m) SOW-VSB9207 Verplicht voor iedereen 5
1 Gender en de kunsten LET-ACWB200 Keuze voor iedereen behalve ACW-studenten 5
1 Gendergeschiedenis. Mannelijkheid en vrouwelijk in cultuur en maatschappij LET-GESB2105 Keuze voor iedereen behalve Geschiedenisstudenten 5
2 Feminist Classics FTR-FIMI213 Verplicht voor iedereen 5