Zoek in de site...

Journalistiek

Betrokken opleiding: Nederlandse taal en cultuur, Communicatie- en Informatiewetenschappen
Minorcoördinator: prof. dr. W. Spooren, w.spooren@let.ru.nl
Toegankelijk voor: Studenten van de geesteswetenschappelijke faculteiten: max 50. Studenten van andere faculteiten: max 25
Ingangseisen:

BSA (45 stp uit bachelorjaar 1) gehaald. Het hoorcollege Journalistiek en context staat open voor uitwisselingsstudenten uit Duitsland met een goede kennis van het Nederlands.

Periode: 1 en 2

Inhoud

De minor is gericht op de schrijvende journalistiek, zowel voor publieke media als voor media van bedrijven, organisaties en verenigingen, gedrukt en digitaal. De minor biedt een theoretische oriëntatie op de journalistiek en een training in journalistieke vaardigheden. De minor wordt zowel voor Nederlandstalige als voor Engelstalige programma's aangeboden.

Je volgt in periode 1 twee verplichte basismodules en in periode 2 één van de twee keuzemodules.

Basismodules:

Journalism and context (hoorcollege)

Journalistieke basisvaardigheden (werkcollege)

Keuzemodules:

Wetenschapsjournalistiek (werkcollege)

Kunstkritiek (werkcollege)

Je schrijft je in voor de minor als geheel. Na sluiting van de inschrijftermijn word je door de onderwijsadministratie ingeschreven voor de verplichte modules. De inschrijving voor de keuzemodules vindt plaats in de loop van periode 1.

Bij overtekening van de beschikbare capaciteit (50 voor Nederlandstalige studenten, 25 voor Engelstalige studenten) is een beperking van de toegang mogelijk.

Bij overtekening van de beschikbare capaciteit (50 voor Nederlandstalige studenten, 25 voor Engelstalige studenten) is een beperking van de toegang mogelijk.

Content

The minor targets written journalism, both for public media as well as for corporate publications, both digital and in print. The minor offers a theoretical exploration of journalism and practical training in journalistic skills. The minor is offered both for Dutch language and English language programs.

Program

Journalism and context (period 1; lectures)

Journalism – the basics (period 1: seminar)

Science journalism (period 2: seminar)

Students register for the entire minor. After the deadline for registration, the educational administration will enrol you in the modules in periods 1 and 2.

In case of too much interest (max. capacity 50 students for the Dutch-language courses, 25 for the English-language courses) a restriction on the access to the minor is possible.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 Journalistieke basisvaardigheden LET-NTCMI503 5
1 Journalism - the basics LET-NTCMI503 5
1 Journalism and Context LET-NTCMI504 5
2

Wetenschapsjournalistiek

LET-NTCMI505 5
2 Science journalism LET-NTCMI505 5
2 Kunstkritiek LET-NTCMI506 5