Zoek in de site...

Lezen over de grenzen: Europese Letterkunde

Betrokken opleiding: Algemene Cultuurwetenschappen
Minorcoördinator: Mw. dr. Helleke van den Braber
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Propedeuse
Periode: 1 en 2

Inhoud

De minor biedt een grondige kennismaking met de geschiedenis van de moderne literatuurtheorie, met het denken over ‘de auteur' en met tien meesterwerken uit de Europese literatuur die vanuit verschillende theoretische invalshoeken worden bestudeerd. Na afronding van de minor ben je in staat om de belangrijkste literatuurwetenschappelijke inzichten te gebruiken en heb je een overzicht van de moderne Europese literatuurgeschiedenis. Alle colleges zijn in het Nederlands; alle literatuur wordt in het Nederlands of Engels beschikbaar gesteld.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 Geschiedenis van de Literatuurtheorie LET-ACWBMI02 5
2 Feminisme in de Europese literatuur LET-ACWBMI10 5
1 + 2 Literatuur als erfgoed: tien meesterwerken LET-ACWBMI03 5