Zoek in de site...

Cultuur- en erfgoededucatie

Betrokken opleiding: Algemene Cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis
Minorcoördinator: dr. H. van den Braber
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Propedeuse
Periode: 1 en 2

Inhoud

Educatie is uitgegroeid tot een speerpunt in het beleid van culturele instellingen en de overheid. In deze minor maak je dan ook kennis met een belangrijk toekomstig werkveld voor studenten met een (kunst)historische, cultuurwetenschappelijke of letterkundige achtergrond, namelijk de wereld van educatie en publieksbereik in musea en andere instellingen in de cultuur- en erfgoedsector.

De minor bestaat uit twee modules. In de eerste, Leren in het museum (10 stp.), word je ingeleid in de theorie en geschiedenis van kennisoverdracht en publieksbereik in relatie tot cultuur en erfgoed. Je leert tevens (museale) objecten en collecties te beschrijven en analyseren in relatie tot relevante theorieën.

In de tweede module, Museumeducatieve praktijk (5 stp.), maak je intensief kennis met de praktijk door in een ‘eigen' instelling zelf de educatie in beeld te brengen aan de hand van observaties, interviews, het bestuderen van educatief materiaal en beleidsdocumenten, et cetera. Ook ontwikkel je bijvoorbeeld materiaal voor een museum of oefen je met het geven van rondleidingen.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 en 2 Leren in museum LET-ACWBMI04 10
1 en 2 Museumeducatieve praktijk LET-ACWBMI05 5