Zoek in de site...

Psycholinguïstiek

Betrokken opleiding: Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap
Minorcoördinator: dr. Stefan Frank
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen (inleidende vakken gevolgd op het gebied van syntaxis en fonologie is aanbevolen). Neem bij twijfel contact op met minorcoördinator.
Ingangseisen: Geen.
Periode: 3 en 4

Inhoud

De psycholinguïstiek onderzoekt de cognitieve en neurale processen voor het leren en verwerken van taal. Studenten van deze minor verwerven theoretisch inzicht in deze processen, vaardigheid in het bestuderen van onderzoeksliteratuur op dit gebied, en ervaring met experimenteel onderzoek.

Voor studenten Nederlands en studenten Taalwetenschap bestaat de minor uit de volgende drie cursussen:

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 en 4 Eerstetaalverwerving LET-NTCMI530 5
3 en 4 Psycholinguïstiek van Meertaligheid LET-NTCMI533 5
3 en 4 Psycholinguïstisch Onderzoek LET-NTCMI531 5

Voor studenten van overige opleidingen bestaat de minor uit de cursussen:

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 en 2 Taal en Cognitie: Inleiding psycholinguïstiek LET-NTCB221 5
Keuze uit twee van onderstaande cursussen:
3 en 4 Eerstetaalverwerving LET-NTCMI530 5
3 en 4 Psycholinguïstiek van Meertaligheid LET-NTCMI533 5
3 en 4 Psycholinguïstisch Onderzoek LET-NTCMI531 5