Zoek in de site...

Mediëvistiek

Betrokken opleiding: Geschiedenis, Nederlands, Kunstgeschiedenis
Minorcoördinator: Prof. dr. J. Oosterman, j.oosterman@let.ru.nl
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Geen
Periode: 3-4

Inhoud

Doel van deze multidisciplinaire minor is de student vertrouwd te maken met de middeleeuwse denk- en leefwereld. De nadruk ligt op beelden en ideeën die gestalte hebben gegeven aan de kunst, de literatuur en de geleerde beschaving van de (late) middeleeuwen. Er is daarbij volop aandacht voor de bronnen die ons toegang bieden tot deze wereld. De kennis die de student opdoet, kan toepassing vinden binnen elke letterenstudie, Religiestudies, Theologie en Filosofie.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 en 4 Panorama Stadsgeschiedenis LET-NTCMI510 5
3 en 4 De stad centraal. De IJsselsteden 1300-1600 LET-NTCMI511 5
3 en 4 Middeleeuwse bronnen LET-NTCMI512 5