Zoek in de site...

Nieuwe media en digitale cultuur

Betrokken opleiding: Communicatie- en Informatiewetenschappen, Algemene cultuurwetenschappen, Wijsgerige ethiek
Minorcoördinator: dr. M. Becker
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Geen
Periode: 3 en 4

Inhoud

De zogeheten 'nieuwe' media - digitale en interactieve apparaten - zijn vast onderdeel geworden van onze samenleving en van de wijze waarop we met elkaar omgaan op het werk en in de vrije tijd. Dit roept fundamentele vragen op over onze communicatie met de wereld om ons heen en de veranderde wijze waarop we onze leven vormgeven. In deze minor behandelen we vooral de sociale, ethische en kunstzinnige invalshoeken. We bespreken de ethische, sociale en kunstzinnige vragen in drie verschillende cursussen, maar we trekken voortdurend lijnen tussen de cursussen. Tijdens de colleges verstrekken de docenten niet alleen informatie over de verschillende aspecten van nieuwe media, ook leert de student vaardigheden die hem in staat stellen de besproken perspectieven op en theorieën over nieuwe media in diverse contexten toe te passen.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 en 4 Filosofie en ethiek van de nieuwe media FTR-FIMI203 5
4 Kunst, Technologie en Lichamelijkheid LET-ACWBMI06 5
3 Social Media and New Media LET-CIWER802 5