Zoek in de site...

Nogal logisch: redeneren, argumenteren en overtuigen

Betrokken opleiding: Nederlandse taal en cultuur, Griekse en Latijnse taal en cultuur, Filosofie
Minorcoördinator: prof. dr. W. Spooren
Toegankelijk voor:

Studenten uit alle disciplines van de geesteswetenschappelijke faculteiten.

Studenten die in hun major al een vergelijkbare cursus Argumentatieanalyse hebben gevolgd, kunnen deze cursus vervangen door één van de twee onderstaande cursussen:
- Taalfilosofie - er zijn twee varianten bij filosofie; het gaat om het vak uit de verkorte bachelor (FIBAV209);
- Cultuurgeschiedenis van de oudheid - uit de minor Klassieke Cultuur van GLTC.

Studenten die denken twee vakken te moeten vervangen in verband met overlap met het curriculum in hun major, wordt verzocht contact op te nemen met de coördinator.

Ingangseisen: Geen
Periode: 3 en 4

Inhoud

Vanuit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines wordt een licht geworpen op redeneervormen en de kwaliteit van argumenten. Logica is vanouds de discipline die zich buigt over de analyse van rationeel redeneren.

In de cursus Paradoxen maken studenten kennis met diverse redeneervormen die op zichzelf wel logisch zijn, maar tot absurde conclusies leiden. Zulke paradoxen geven verrassende inzichten in onze taal en ons denken. In de argumentatietheorie worden allerlei vormen van argumenteren in de omgangstaal onder de loep genomen.

De studenten leren in de cursus Argumentatie en maatschappelijk debat argumentatie in betogende teksten te analyseren en de aanvaardbaarheid vast te stellen. In de retorica worden traditioneel naast argumentatieve middelen (logos) ook niet argumentatieve middelen beschreven (ethos, pathos, stilistische middelen).

De studenten maken in de cursus Antieke en moderne retorica kennis met begrippen uit de antieke en moderne retorica en leren analyseren hoe een schrijver of spreker gebruik maakt van allerlei retorische middelen om zijn publiek te overtuigen. In de cursussen worden de verworven vaardigheden ingezet om een of enkele actuele maatschappelijke debatten te analyseren. De studenten leveren, waar mogelijk vanuit hun eigen thuisdiscipline, een evaluerende bijdrage aan dergelijke debatten.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 Paradoxen FTR-FIMI204 5
3 en 4 Argumentatie en maatschappelijk debat LET-NTCMI520 5
3 en 4 Antieke en moderne retorica LET-NTCMI521 5