Zoek in de site...

Buitenlandminor

Betrokken opleiding: alle letterenopleidingen
Minorcoördinator: Maaike van Gerven MA
Toegankelijk voor: Studenten van alle letterenopleidingen
Ingangseisen: Propedeuse behaald
Periode: 1-4

Inhoud

In de wereld van vandaag is het steeds vanzelfsprekender om een periode van je opleiding naar het buitenland te gaan. Dit kan in de vorm van studie (vakken volgen aan een buitenlandse universiteit, via de buitenlandminor) maar ook via een stage (bij een buitenlandse instelling, via de stageminor). De Faculteit der Letteren vindt het erg belangrijk dat studenten minimaal 15 ec behalen in het buitenland. Als je meer dan 15 ec behaalt in het buitenland kun je de extra punten inzetten binnen de vrije minor (zie regelgeving Vrije minor). Je kunt ook je volledige minorruimte vullen met de buitenlandminor voor 30 ec.  Vanzelfsprekend moet de examencommissie vooraf goedkeuring geven aan de invulling van je minor(en). Alleen dan is de verzilvering van de in het buitenland behaalde studiepunten gegarandeerd.

Wil je meer informatie over studeren in het buitenland kijk dan op www.ru.nl/letteren/buitenland of maak een afspraak op het spreekuur.