Zoek in de site...

Duitse Taal en Cultuur

Betrokken opleiding: Duitse Taal en Cultuur
Minorcoördinator: Mw. dr. M. Rem, m.rem@let.ru.nl
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen met uitzondering van studenten DTC en – bij een aantal vakken – studenten CIW met Duits, wanneer de cursus een verplicht onderdeel is van hun major. Het benodigde ingangsniveau Duits is per cursus vastgesteld. Het minor pakket wordt samengesteld in overleg met de studieadviseur en/of de minorcoördinator
Ingangseisen: Per cursus vastgesteld.
Periode: 1-4

Inhoud

Duits wordt gezien als één van de belangrijkste wereldtalen. Kennis van het Duits en van Duitsland is belangrijk voor het bedrijfsleven, de overheid, voor vele werkomgevingen in de grensregio en vaak ook in de wetenschappelijke wereld. In deze minor staan de Duitse cultuur en de Duitse taal centraal. Dat wil zeggen dat de Duitse cultuur zowel uit (cultuur)historisch als uit linguïstisch perspectief wordt belicht. Studenten vergroten hun kennis van de Duitse taal en krijgen inzicht in verschillende aspecten van de Duitstalige cultuur en maatschappij, in heden en verleden.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 en 2 B1: Grundlagen der deutschen Grammatik* LET-DTCB101 5
1 en 2 B1: Wie liest man Literatur? LET-DTCB112 5
1 en 2 B1: Lyrik, Poesie, Poetry LET-DTCB110 5
1 en 2 B1: Sprachpraxis Deutsch* LET-DTCB107 5
3 en 4 B1: Wendepunkte der deutschen Geschichte LET-DTCB105 5
3 en 4 B1: Geschichte der deutschen Literatur LET-DTCB108 10
1 B2: Einleitung interkulturelle Kommunikation Niederlande-Deutschland LET-DTCB201 5
1 en 2 B2: Geschichte des Deutschen LET-DTCB208 5
2 B2: Unterhaltungsformen populärer Kultur LET-DTCB209 5
1 en 2 B2: Textgestaltung und Wissenschaftssprache LET-DTCB202 5
3 B2: Fragen des 21. Jahrhunderts LET-DTCB224 5
3 en 4 B3: Ältere deutsche Literatur und Kultur LET-DTCB311 5
3 en 4 B3: Forschung und Didaktik Deutsch als Fremdsprache LET-DTCB304 5
3 B3: Autor und Werk LET-DTCB301 5
1 en 2 Extra aanbod: Tandemkurs LET-DTCB602 5