Zoek in de site...

Engelse Taal en Cultuur

Betrokken opleiding: Engelse Taal en Cultuur
Minorcoördinator: dr. L. S. Chardonnens en mw. dr. M. Valenta
Toegankelijk voor: Alle studenten. Opmerking voor studenten ETC: zorg ervoor dat de aanschuifcursussen geen onderdeel uitmaken van je vaste majorprogramma. Zie voor meer informatie de studiegids van ETC.
Ingangseisen: Zie individuele cursusbeschrijvingen
Periode: 1 t/m 4

Inhoud

Deze minor geeft studenten van buiten de studie Engelse Taal en Cultuur de mogelijkheid om zich op dit vakgebied te oriënteren, en studenten van binnen de studie Engelse Taal en Cultuur de mogelijkheid om specifieke onderwerpen verder uit te diepen. Het aanbod omvat cursussen op het gebied van de Amerikanistiek, en de Engelse taal- en letterkunde, en cultuurkunde. Studenten kunnen de minor naar eigen voorkeur inrichten, al dan niet in aansluiting op hun hoofdstudie of ter voorbereiding op een MA opleiding. (Voor de specifieke invulling van de eisen voor toelating tot een MA opleiding, zie de relevante studiegids.)

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)

Studierichting Amerikanistiek

1 en 2 American Political System: Experiments in Democracy LET-ETCAMB216 5
1 en 2 American Art LET-ETCAMB203 5
3 en 4 American Popular Culture LET-ETCAMB204 5
3 en 4 American Literatures of the 20th and 21st Century LET-ETCAMB205 5
3 en 4 United States Foreign Relations LET-ETCAMB206 5
3 en 4 America on Record: Introduction to American Music LET-ETCAMB207 5
3 en 4 American Studies Literature Elective (to be announced) LET-ETCAMB208 5
2 Planetary Cultural Politics LET-ETCAMB209 5
1 en 2 Research Seminar: Identity and Cultural Diversity LET-ETCAMB301 5
1 en 2 Research Seminar: 19th Century Then and Now LET-ETCAMB302 5
1 en 2 The Challenge of Political Leadership: Comparing the US and the Netherlands LET-ETCAMB304 5

Studierichting Engelse Taal en Cultuur

3 en 4 English from Old to New LET-ETCENB104 5
3 en 4 British Literature and Culture of the 19th and 20th century LET-ETCENB107 5
1 en 2 British Culture and History LET-ETCENB109 5
1 en 2 British Literature and Culture of the 17th and 18th Century LET-ETCENB201 5
3 en 4 Beyond Britishness: the Construction of Identities in Literature and Culture LET-ETCENB205 5
3 en 4 Introduction to Middle English Literature LET-ETCENB206 5
1 en 2 Syntax 2 LET-ETCENB210 5
1 en 2 English as a World Language LET-ETCENB211 5
3 en 4 Topics in English Linguistics LET-ETCENB214 5
3 en 4 Language Change LET-ETCENB215 5
1 en 2 Fools and Furies: The Early Modern Stage LET-ETCENB302 5
1 en 2 I made the Devil do it: Conjuring Spirits in Late Medieval England LET-ETCENB304 5