Zoek in de site...

Inschrijving colleges en tentamens faculteiten 2018-2019

Aanmelddata cursussen

Faculteit periode 1 periode 2 periode 3 periode 4
FTR 1 juli t/m 7 september 1 juli t/m 9 november 1 december  t/m 8 februari 1 december t/m 12 april
FNWI 15 juli tot 7 september 15 juli tot 8 oktober 1 december tot 31 december 1 december tot 11 maart
Soc. Wet.

vanaf 1 aug.

propedeuse. vanaf 20 aug.

vanaf 24 september vanaf 3 december vanaf 3 december
semester 1 semester 2
Letteren 2 t/m 11 juli 3 t/m 12 december

Man. Wet.

hoorcolleges: vanaf 1 juli

werkgroepen: 20-8 t/m aanvang college

hoorcolleges; vanaf 1 juli

werkgroepen: medio januari t/m aanvang college

Rechten

6 t/m 28 augustus (voor niet-rechten studenten)

Meer info inschrijven voor rechtenvakken

Volgt in december

Aanmeldregels tentamens

N.B. voor alle faculteiten geldt dat je voor de eerste tentamengelegenheid automatisch wordt ingeschreven bij het inschrijven voor de desbetreffende cursus (cursusinschrijving = tentameninschrijving eerste gelegenheid).

FTR Tot 7 dagen voor het tentamen. Daarna geen inschrijving meer mogelijk.
Letteren Tot 7 dagen voor het tentamen. Daarna geen inschrijving meer mogelijk.
Rechten

Tot 7 dagen voor het tentamen. Daarna geen inschrijving meer mogelijk. Deze tekst kan in de komende weken nog worden aangescherpt, dus is onder voorbehoud.

Sociale Wetenschappen

Tot 7 dagen voor het tentamen.

FNWI

Tot 5 werkdagen voor het tentamen. Daarna geen inschrijving meer mogelijk.

Managementwetenschappen

Tot 5 werkdagen voor het tentamen.

Indien je onverhoopt vergeten bent je in te schrijven voor een tentamen, kun je bij de STIP balie terecht voor een na-inschrijving. Deze kost € 10 als administratieve vergoeding per tentamen. Als bewijs ontvang je een kwitantie: neem deze kwitantie mee naar het tentamen. Alleen op vertoon van deze kwitantie word je - voor zover de capaciteit dit toelaat - toegelaten bij het tentamen. Een na-inschrijving is mogelijk tot uiterlijk het moment van aanvang van het tentamen.
In afwijking van het voorgaande dient een student van het eerste studiejaar zich voor een hertentamen van een cursus van het vierde blok in te schrijven tot uiterlijk drie werkdagen voor de tentamendatum.