Zoek in de site...

Pre-master Theologie

De pre-master Theologie (60 EC) is een eenjarige opleiding en dient als instroomtraject voor de master Theology (3 year) en de master Religiewetenschappen, specialisaties: Religiestudies, Islamstudies, Theology (1 year), Religie en Beleid en Geestelijke Verzorging en voor de master Theology (3 year) en de Educatieve Master Godsdienst- en Levensbeschouwing (2 jaar).

De pre-master kent een voltijds studieprogramma van 60 EC dat je binnen twee jaar moet afronden. Hierdoor kun je er ook voor kiezen om de pre-master in deeltijd te volgen (bijvoorbeeld 30 EC in het eerste jaar en 30 EC in het tweede jaar). De pre-master is geen zelfstandige opleiding, maar een voorbereiding op de driejarige master Theology.

Programma

Overzicht cursussen

Pre-master Theologie op hoofdlijnen