Zoek in de site...

Pre-master Theologie op hoofdlijnen

Profiel van de opleiding

De pre-master kent een voltijds studieprogramma van 60 EC dat je binnen twee jaar moet afronden. Hierdoor kun je er ook voor kiezen om de pre-master in deeltijd te volgen (bijvoorbeeld 30 EC in het eerste jaar en 30 EC in het tweede jaar). De pre-master is geen zelfstandige opleiding, maar een voorbereiding op de driejarige master Theology.

Wanneer je alle cursussen van de pre-master hebt gehaald (inclusief het eindwerkstuk), heb je recht op een certificaat waarmee je toegang krijgt tot de master Theology.

Indeling van de opleiding

Het programma van de pre-master Theologie omvat 60 EC.

De pre-master omvat:

 • De inleidende cursus Fundamentele theologie.
 • De taalvaardigheidscursussen Hebreeuws en Grieks.
 • De inleidende kerncursussen: Geschiedenis van kerk en theologieExegese Oude en Nieuwe TestamentDogmatiek en Praktische theologie.
 • De cursus Liturgics.
 • De cursus Theologische ethiek.
 • De cursus Kerkelijk recht.
 • Het eindwerkstuk.

Ben je niet van plan om in de master de specialisatie Exegese te kiezen, dan kun je in plaats van de taalvaardigheidscursussen Hebreeuws en Grieks de cursussen Hedendaags christendom en Godsdienstfilosofie volgen.

Doelstellingen en eindtermen

De pre-master kent de volgende doelstellingen en eindtermen:

Doelstellingen

 • Je verwerft kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes op het gebied van de wetenschappelijke bestudering van de (joods-)christelijke traditie in haar historische en actuele contexten.
 • Je ontwikkelt een academische houding, leert om je kritische oordelen te vormen en doet communicatieve vaardigheden en leervaardigheden op.
 • Je verwerft toegang tot de masteropleiding Theology.

Eindtermen

 • Je hebt kennis van en inzicht in de bronnen, geschiedenis en actuele situatie van de christelijke traditie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in maatschappelijke, culturele en religieuze contexten van de christelijke traditie en hun wisselwerkingen.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken van onderscheiden wetenschappelijke disciplines binnen de theologie (literaire, historische, hermeneutische en empirische methoden).