Zoek in de site...

Programma pre-master

De pre-master Theologie bereidt je voor op de driejarige master Theologie. Je maakt kennis met de theologische disciplines en je volgt de taalcursussen Hebreeuws en Grieks. We veronderstellen dat je zowel over algemene kennis van het christendom beschikt als over noodzakelijke academische vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen verrichten van bronnenonderzoek en het schrijven van een eindwerkstuk.
Semester Cursus Cursuscode

Studielast
(aantal EC)

Periode 1 Academische vaardigheden FTR-RTPM100 0
Semester 1 Geschiedenis van kerk en theologie I FTR-THBA107 5
Fundamental Theology FTR-THBA103 5
Grieks* FTR-THBA201 5
Pastoraal-theologie I FTR-THBA109 5
Exegesis of the Old and New Testament FTR-THBA101 5
Liturgiewetenschap FTR-THBA200 5
Semester 2 Hebrew* FTR-THPM100 5
Theologische ethiek I FTR-THBA108 5
Dogmatic Theology I FTR-THBA105 5
Kerkelijk recht FTR-THBA300 5
Schrijf je zowel in voor de werkplaats als voor het eindwerkstuk Werkplaats eindwerkstuk FTR-RTBA350-EPG/IST/ GCH/BJC/SYR/ VGW 0
Schrijf je zowel in voor de werkplaats als voor het eindwerkstuk Eindwerkstuk

FTR-THPM150

Zie ook de handleiding

10
Totaal 60 EC
* In plaats van de taalvaardigheidscursussen Grieks en Hebreeuws mag je ook Hedendaags christendom of Godsdienstfilosofie volgen. Dit kan alleen wanneer je in de master geen specialisatie Exegese wilt doen.