Zoek in de site...

Verplichte aanwezigheid

Voor de volgende onderwijsvormen geldt een aanwezigheidsplicht:

  • werkcollege
  • practicum
  • begeleiding bij scriptie en stage
  • tutoraat

Bij hoorcolleges is geen aanwezigheidsplicht, maar  aanwezigheid wordt met klem aangeraden. Voor programmaonderdelen waarbij zelfstudie centraal staat, ben je verplicht om aanwezig te zijn bij die onderdelen die als werkcollege of werkgroep zijn omschreven.

De docent die de cursus geeft meldt nadrukkelijk of er een aanwezigheidsplicht geldt. Je aanwezigheid bij en deelname aan practica en werkcolleges is vereist om het onderdeel af te kunnen sluiten of om aan de afsluitende toets deel te kunnen nemen. Als je door omstandigheden (overmacht, bijzondere persoonlijke omstandigheden) niet aan deze plicht kunt voldoen, meldt dit dan altijd direct aan je docent en aan de studieadviseur.

Let op: niet het rooster, maar de cursushandleiding die bij een afzonderlijke cursus hoort, bepaalt of er een aanwezigheidsplicht geldt. In de cursushandleiding maakt de docent immers duidelijk welke onderwijsvorm aan de orde is. De cursushandleiding wordt per cursus gepubliceerd op Brightspace.