Zoek in de site...

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland: Radboud International Office
Veel studenten spelen met de gedachte om een deel van hun studieprogramma in het buitenland te doen. De faculteit stimuleert dit ook, vanwege het effect op de interculturele oriëntatie op patientenzorg en onderzoek. Niettemin moeten studenten veelal zelf hun ambities realiseren, omdat er niet altijd kant en klare projecten op hen wachten. Er valt dus een hoop te bedenken en te regelen, voordat je uiteindelijk in het vliegtuig zit. Daarom luidt het advies: begin op tijd! En soms is dat al een jaar voor het geplande vertrek.

Het Radboudumc International Office

Binnen het onderwijsinstituut is het Radboudumc International Office actief: alle begeleiding en dienstverlening die studenten bij studie of stage in het buitenland nodig hebben wordt daar geboden door Cindy van Dijk (studieadviseur internationalisering), Loes Vaessen (admission officer) en Guusje Jongen(International Office assistant). Je kunt terecht bij het StIP voor een afspraak of op het inloopspreekuur van woensdag.

Bereikbaarheid

StIP balie: 10.00 - 14.00 uur op werkdagen
StIP Tel:    024 - 3615066
Email:       internationalofficestudents@radboudumc.nl

Inloopspreekuur:        woensdag 12.30-13.30 uur (voor korte vragen; max 10 minuten p.p.)
Afspraken (half uur):   te maken via StIP.

Bij het Radboudumc International Office kan de student de volgende begeleiding verwachten:

 • oriënterende gesprekken: waarheen en met welk doel; hoe pak ik een onderzoek aan
 • het plannen van internationale activiteiten binnen het studietraject;
 • hulp bij het leggen van contacten hier en in het buitenland
 • advisering bij het indienen van projectvoorstellen en subsidieaanvragen
 • aanbevelingsbrieven voor de buitenlandse instelling, voor ambassades etc
 • verwijzing naar relevante organisaties en web-sites.

LET OP!
Voordat je een afspraak maakt, dien je de informatie op de pagina van het Radboudumc International Office gelezen te hebben. Daar vind je alle basisinformatie voor jouw opleiding. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je een afspraak maken via het StIP.

Buitenlandopties

In het kader van de opleiding zijn er meerdere mogelijkheden voor studie in het buitenland.

Bachelor:

 • Bachelor stage (onder voorwaarden)

Master:

 • Electives (keuzeonderwijs)
 • Grote/hoofdvakstage
 • Kleine/profielstage

Onderzoeksstage in het buitenland

Het Radboudumc International Office beschikt over informatie locaties waar eerder biomedische (bachelor) stages hebben plaatsgevonden, maar in veel gevallen ga je als student zelf op zoek naar een stageplaats. Dit kun je doen door:

 • het onderwerp van onderzoek vast te stellen;
 • studieleider of een docent vragen om contacten in het buitenland;
 • op internet te zoeken naar universiteiten en onderzoeksinstituten;

Via PUBMED/MEDLINE (medische bibliotheek) kun je artikelen interessante zoeken. Dit systeem biedt de mogelijkheid om op trefwoord/onderwerp en op adres van de auteur te zoeken. Zo kun je internationale wetenschappers selecteren, die je kunt benaderen met het verzoek om ter plaatse onderzoek te komen doen.

Als het contact eenmaal gelegd is, moet je rekening houden met de volgende zaken:

 • De student dient ervoor te zorgen dat er twee begeleiders zijn; één op de stageplek en één binnen het Radboudumc;
 • Vervolgens zorgt de student (eventueel met hulp van een begeleider) voor een onderzoeksvoorstel en tijdsplanning;
 • Student vraagt de examencommissie om goedkeuring van het project via het webdossier.

Subsidies en fondsen

Je kunt gebruik maken van subsidies en fondsen ter financiering van de studie in het buitenland. Zie de website van het Radboudumc International Office en de website van het centraal International Office van de Radboud Universiteit voor meer informatie.

Vanuit en via de universiteit zijn de volgende subsidies beschikbaar:

 • Radboudumc Studentenbudget: zie hieronder
 • SNUF: voor meer informatie en aanvraagformulier raadpleeg eerst de website snuf
 • Erasmusbeurs: voor onderzoekstages en keuzecoschappen, maar ook voor keuzeonderwijs in een EU land. In het geval van studie is er een bilaterale overeenkomst nodig. zie ook: erasmus.

Het Studentenbudget UMCN

Deze facultaire bijdrage is een forfaitaire subsidie, die studenten meerdere malen kunnen aanvragen tot een cumulatief maximum van € 600,-.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen onderzoek (stages), onderwijs of klinische stages. Voor elk verblijf geldt dat dit minimaal 4 weken moet duren en per 4 weken 5,5 ec oplevert.

Maandbedragen:

Voor Europese bestemmingen:           per maand  € 150,-          
Voor niet Europese bestemmingen:     per maand  € 200,-

Aanvraag bij StIP:Formulieren en gedetailleerde informatie zijn verkrijgbaar bij StIP en via International Office.

Studenten die vragen hebben over het Radboudumc Studentenbudget kunnen contact opnemen met dhr. P. van Haren (Onderwijsinstituut, telefoon: 024-3615066).

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF)

Als een Erasmusbeurs niet mogelijk is (Zwitserland) of het studieonderdeel vindt buiten Europa plaats, komen studenten in aanmerking voor een subsidie van het SNUF. Dit geldt alleen voor onderzoek en coschap, niet voor onderwijs. Het SNUF biedt die mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor snuf. Voor meer informatie kan de student terecht bij de subsidiesecretaris van SNUF, Comeniuslaan 6, kamer 73, tel. 024-3612994.