Zoek in de site...

Studiebegeleiding

Voor studiebegeleiding kun je terecht bij de studieadviseurs, zij kunnen informatie geven, adviseren en/of hulp bieden bij:

 • inhoud en vormgeving van de studie
 • studiefinanciering
 • examenregelingen
 • aanpassingen en voorzieningen in geval van bijzondere omstandigheden (handicap, ziekte e.d.).
 • studieaanpak, zowel studieplanning als studievaardigheden
 • studievertraging veroorzaakt door discipline- en motivatieproblemen of persoonlijke omstandigheden
 • problemen als gevolg van de studie, zoals overbelasting, faalangst, slechte resultaten, twijfels over de geschiktheid voor het beroep
 • kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie e.d.
 • andere studiemogelijkheden als studenten willen veranderen van opleiding Voor het maken van afspraken met de studieadviseurs kunnen studenten terecht bij het StIP.

  De studieadviseurs staan nauw in contact met docenten, de studentendecanen en studentenpsychologen. Zij kunnen jouw vragen en verzoeken aan de examencommissie in een vergadering met de examencommissie toelichten. Ook geeft de studieadviseur toelichting op de individuele omstandigheden van studenten aan de commissie bindend studieadvies. Soms zal de studieadviseur studenten uitnodigen voor een gesprek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eerstejaarsstudenten, met name wanneer er sprake is van vertraging in de studievoortgang. Ook ouderejaars zullen door de studieadviseur worden uitgenodigd wanneer de resultaten hiertoe aanleiding geven en de studieaanpak wellicht moet worden bijgesteld, om eventuele studievertraging te voorkomen.

Openingstijden balie StIP:

dagelijks van 10:00 - 14:00 uur

Telefoon:

024-36 15065 / 36 15066

Internet:

Studiebegeleiding en advies

E-mail:

via E-StIP

Studenten Geneeskunde bachelor: Drs. Peter van Oorschot, Drs. Loes Vaessen en Drs. Ellen Borghesius

Mw. Vaessen:

woensdag

12:30 - 13:30 uur

Dhr. Van Oorschot:

donderdag

12:30 - 13:30 uur

Studenten klinische fase: Drs. Nikkie Meijers en Drs. Peter van Oorschot

Mw. Meijers

dinsdag

12:30 - 13:30 uur

Dhr. Van Oorschot

donderdag

12:30 - 13:30 uur

Internationalisering: Drs. Cindy van Dijk:

Drs. van Dijk:

woensdag

12:30 - 13:30 uur