Zoek in de site...

De Vrije keuzeruimte

In de curricula Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen worden studenten uitgedaagd hun eigen profiel te ontwikkelen, zelf de regie te nemen en zelf keuzes te maken. De Vrije keuzeruimte is bedoeld om studenten GNK en BMW gelegenheid te bieden verbreding of verdieping te realiseren in hun individuele leertraject. In de eerste twee jaar kan tijd door studenten zelf worden ingevuld met onderwijs op academisch niveau buiten het vaste studieprogramma. Het gekozen onderwijs moet voldoen aan de voorwaarde dat het op academisch niveau is, en dat het verbredend of verdiepend is op het overige Bacheloronderwijs.

Aantal studiepunten: In het eerste jaar dienen voor de Vrije Keuzeruimte 3EC te worden behaald. Vrije Keuzeruimtemodules worden in jaar 1 gevolgd in Q2, Q3 en Q4.

In het tweede jaar moeten studenten Geneeskunde 2 EC behalen voor de Vrije Keuzeruimte en moeten studenten Biomedische Wetenschappen 6 EC behalen voor de Vrije Keuzeruimte. Een Vrije Keuze module dient minimaal de omvang van 1EC te hebben. Voor GNK studenten is er in het 2e jaar tijd voor ingeroosterd in Q5 en Q6. Voor 2e jaars BMW studenten in Q5, Q6, Q7 en Q8.

Verschillende types Vrije Keuze activiteiten:

Op Blackboard worden door het Radboudumc Vrije Keuzemodules aangeboden voor ieder kwartaal.

Naast het aanbod van Vrije Keuzemodules in de diverse kwartalen kunnen studenten ook individuele leeractiviteiten of modules aan andere faculteiten (externe modules) volgen. Voor individuele leeractiviteiten en externe modules moet je achteraf een aanvraag indienen voor de studiepunten. Voor individuele activiteiten moet je vooraf een voorstel indienen bij de Commissie Vrije Keuzeruimte ter goedkeuring.

Moet   ik goedkeuring  voor de module   aanvragen? Moet   ik studiepunten zelf aanvragen?
Intern   aanbod op Blackboard Nee Nee
Externe   cursus             NL universiteit Nee Ja
Externe   cursus Universiteit buiten NL Ja Ja
Individuele   leeractiviteit Ja Ja