Zoek in de site...

Regels en Richtlijnen

De Regels en Richtlijnen van de Examencommissie maken geen onderdeel uit van de Onderwijs- en Examenregeling maar zijn aanvullend. De inhoud van deze Regels en Richtlijnen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de examencommissie. Op deze bepalingen hebben de Facultaire Studentenraad (FSR) en Opleidingscommissies van de faculteit geen advies- of instemmingsrecht.

De Regels en Richtlijnen vind je op de website.