Zoek in de site...

Programma Bachelor jaar 2

De postpropedeuse voor studenten die starten met de opleiding in studiejaar 2018-2019 bestaat uit de volgende  tentamens

Tentamens

EC

CODE

1. Mechanismen gezondheid en ziekte, levensfasen & nieuwvorming

2. Mechanismen gezondheid en ziekte, beweging & stroming

3. Mechanismen gezondheid en ziekte, afsluitend tentamen

6,5

6,5

3,0

MED-B2MGZK5

MED-B2MGZK6

MED-B2MGZ

4. Praktijk en principes van de geneeskunde, derde semester

5,0

MED-B2PPGS3

5. Context, science and innovation, derde semester

6. Context, science and innovation, vierde semester

3,0

5,0

MED-B2CSIS3

MED-B2CSIS4G

7. Projectvoorstel wetenschappelijk onderzoek

8. Projectverslag wetenschappelijk onderzoek

2,0

5,0

MED-B2PVOOR

MED-B2PWET

9. Klinische vraagstukken, niveau 1

10. Klinische vraagstukken, niveau 2

11. Klinische vraagstukken, niveau 3

12. Klinische vraagstukken, niveau 4

13. Klinische vraagstukken, niveau 5

2,0

4,0

6,0

9,0

14,0

MED-B2KVS1

MED-B2KVS2

MED-B3KVS3

MED-B3KVS4

MED-B3KVS5

14. Klinische vaardigheden, tweede bachelorjaar

15. Klinische vaardigheden, derde bachelorjaar

3,0

5,0

MED-B2KVH

MED-B3KVH

16. Vrije keuzeruimte bachelorjaar 2

5,0

MED-B2VKRG

17. Minor vijfde semester

12,0

MED-MINxx

18. Minor zesde semester

14,0

MED-MINKxx

19. Professionaliteit, derde semester

20. Professionaliteit, vierde semester

21. Professionaliteit, vijfde semester

22. Professionaliteit, zesde semester

2,0

2,0

1,0

1,0

MED-B2PFS3

MED-B2PFS4

MED-B3PFS5

MED-B3PFS6

23. Voortgangstentamen tweede bachelorjaar

24. Voortgangstentamen derde bachelorjaar

2,0

2,0

MED-VTB2

MED-VTB3

TOTAAL POSTPROPEDEUSE

120

De postpropedeuse voor studenten die met de opleiding gestart zijn in studiejaar 2017-2018 (en eerdere cohorten) bestaat uit de volgende tentamens:

Tentamens

EC

CODE

1. Mechanismen gezondheid en ziekte, levensfasen & nieuwvorming

2. Mechanismen gezondheid en ziekte, beweging & stroming

3. Mechanismen gezondheid en ziekte, afsluitend tentamen

6,0

6,0

3,0

B2MGZQ5

B2MGZQ6

B2MGZ

4. Praktijk en principes van de geneeskunde, derde semester

5,0

B2PPGS3

5. Context, science and innovation, derde semester

6. Context, science and innovation, vierde semester

3,0

5,0

B2CSIS3

B2CSIS4G

7. Integratieopdracht vijfde kwartaal

2,0

B2IOQ5

8. Projectvoorstel wetenschappelijk onderzoek

9. Projectverslag wetenschappelijk onderzoek

2,0

7,0

B2PVOOR

B2PVERS

10. Klinische vraagstukken, niveau 1

11. Klinische vraagstukken, niveau 2

12. Klinische vraagstukken, niveau 3

13. Klinische vraagstukken, niveau 4

14. Klinische vraagstukken, niveau 5

2,0

4,0

6,0

9,0

14,0

B2KVS1

B2KVS2

B3KVS3

B3KVS4

B3KVS5

15. Klinische vaardigheden, tweede bachelorjaar

16. Klinische vaardigheden, derde bachelorjaar

3,0

5,0

B2KVH

B3KVH

17. Vrije keuzeruimte bachelorjaar 2

5,0

B2VKRJ2

18. Minor vijfde semester

12,0

MINxx

19. Minor zesde semester

14,0

MINKxx

20. Professionaliteit, derde semester

21. Professionaliteit, vierde semester

22. Professionaliteit, vijfde semester

23. Professionaliteit, zesde semester

2,0

2,0

1,0

1,0

B2PFS3

B2PFS4

B3PFS5

B3PFS6

24. Voortgangstentamen tweede bachelorjaar

25. Voortgangstentamen derde bachelorjaar

2,0

2,0

VTB2

VTB3

TOTAAL POSTPROPEDEUSE

120,0

N.B. Nadere informatie over inhoud en opbouw van de kwartalen in het eerste studiejaar is beschikbaar in de   en via de digitale leeromgeving Brightspace.

Het tweede studiejaar

De kwartalen Q5 en Q6 In de eerste helft van het tweede studiejaar kennen de kwartalen een vergelijkbare opzet als die van de vier kwartalen in het eerste studiejaar. In Q5 staan levensfasen en nieuwvorming centraal en Q6 heeft als thema beweging en stroming. In dit jaar vindt via de leerlijnen verdere verdieping plaats van wat je in het eerste jaar geleerd hebt. Vanaf Q7 wordt de overlap met het curriculum biomedische wetenschappen geleidelijk minder en komen er steeds meer specifieke aspecten van de geneeskunde aan bod.

Vanaf Q7: Klinische Vraagstukken en Vaardigheden (KVV) De lijnen MGZ en PPG (inclusief patiëntencontacten) worden geïntegreerd in de lijn Klinische Vraagstukken en Vaardigheden (KVV). Het belangrijkste doel van deze lijn is dat je leert om klinisch te redeneren in een aantal geselecteerde vraagstukken rondom gezondheid en ziekte en dat je vaardigheden aanleert om in die vraagstukken persoonsgerichte zorg te kunnen leveren. De lijn KVV bestaat uit vijf clusters, A t/m E, verspreid over de laatste zes kwartalen van de bacheloropleiding, dus doorlopend in het derde bachelorjaar (Q7 t/m Q10, plus Q11 òf Q12). Tijdens deze kwartalen werk je deels individueel en deels samen met andere geneeskundestudenten aan de ontwikkeling van competenties in het kader van de"klinische vraagstukken".

De clusters hebben elk een eigen thema:

A    Hart & vaten, longen en nieren (280 sbu)

B    Zenuwstelsel 1, zintuigen, bewegingsapparaat (200 sbu)

C    Abdomen, kleine bekken, urogenitaal stelsel (280 sbu)

D    Zenuwstelsel 2, psychoproblematiek, huid (200 sbu)

E    Algemeen en integratie vraagstukken (400 sbu)

Overige lijnen

Je wordt ingedeeld in een groep, elke groep loopt in een eigen volgorde door de clusters heen. In Q7 en Q8 is per kwartaal 240 sbu (60%) van de tijd beschikbaar voor de lijn KVV, de overige 160 sbu zijn bedoeld voor het voortzetten van de lijn Professionaliteit en de afronding van de lijn CSI (inclusief projecten) in Q8.