Zoek in de site...

Examencommissie

De examencommissie tandheelkunde is conform art. 7.12 van de WHW belast met o.a. de organisatie en coördinatie van de tentamens, alsmede met de besluitvorming over en verstrekking van de diploma's. Tenslotte ziet de examencommissie toe op de toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

De examencommissie Tandheelkunde is als volgt samengesteld:

Samenstelling

Voorzitter prof.dr. G.J. Meijer
Vice-voorzitter prof.dr. M.C. Huysmans
Leden dr. H. von den Hoff
dr. C. Kreulen
dr. W. van der Sanden
drs. H. Huijs-Visser
drs. H. Prakken
Secretaris mr. E. Jilsink
Adviseur drs. E. Borgesius (studieadviseur)

De vergaderingen van de examencommissie zijn in studiejaar 2018-2019 gepland op:

27 november 2018
5 februari 2019
6 mei 2019
25 juni 2019
23 juli 2019
27 augustus 2019